Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bådmand
(-manden, -mænd): 1.
Person ansat ved fx en havn eller et lodseri til at forrette bådtjeneste. Bådmænd assisterer også skibe ved fortøjning, når trosser skal føres i land eller til bøjer.
»Udover problematikken med bådmændene nævnes grænsen dels mellem sølodser indbyrdes ... «.
boatman.
[SØF46/2003 p.5]

2.
Hjælpere på kaj el. i trossebåd ved skibes fortøjning, hvor de sørger for trossernes fremføring til pullert.
boatman // person managing a boat // person assisting ships in and out of dock // longshoremen who work on rivers.
[IMK, MarS, OSD]
The longshoremen usually perform the serviceof tending mooring lines, docking and undocking, at a cost of approximately $ 100.00 per service.
[Halifax Port sirectory, 1973 p.54]
 Kilder