Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bådsmand
(-manden, -mænd): 1.
Den person af det menige dæksmandskab, der er formand for dæksbesætningen og efter styrmands anvisning fordeler arbejdet mellem den øvrige dæksbesætning. Bådsmanden er ansvarlig for anvendelse af og orden for tovværk, stores, malerskab etc.
"The boatswain acts as foreman, arranging and supervising the work in accordance with the chief officer's instructions. As the timekeeper he turns the deck-hands to and knocks them off, is in charge of sail lockers, paint lockers, cable-room, and keeps a list of all kind of deck stores."
[Hempel p.62]

»Første Matrosunderofficer om bord, der tillige er Regnskabsfører for alt Tougværk«.
boatswain. I daglig tale også bosun.
The chief petty officer or warrant officer who is in charge of the storing etc. of the gear and whose duty it is to distribute the work among the men.
[OSS, HAR, Röding, TuxSOS]
"Boats is the traditional short title for boatswain."
[VNR]
"boat. Submarines have traditionally been called boats, but this term of affection is clearly no longer appropriate.."
[NAVT]

bådsmandens dagvagt. yeoman of the boatswain.
[HAR]
bådsmandens hellegat: Rum i lasten på træskibe, hvor tovværk m.m. under bådsmanden opbevares.
boatswain's storesroom.
[HAR, TuxSOS]

2.
Almindelig kjove. Stercorarius parasitucus. En af de fire arter rovmåge med kileformet halefjer udbredt i nordlige Europa, Asien og Amerika, men trækker om vinteren mod syd og er set på New Zealand.
arctic skua.
E. I ældre litteratur er fuglens latinske slægt opført som Lestris.
[E/D, Lieber p.1072, OSD]
 Kilder