Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bådsmandsinventar
(-et, -): Leveret til en sletskonnert med cirka 20 mand på dækket:
dybdelod, håndlod, sekundglas, 4 korkfendere, 6 træfendere, 3 begskrabere, 2 sejlmagerhandsker, 6 sejlmagernåle, mergelspiger, klædekølle, b3 ballastskovle, pejlstok, 2 håndspager, 4 skovle, 3 tjærepøse, 6 dækspøse, 3 dæksskrabere, 6 farvepøse, 6 malerpensler, 3 dæksskrubbere, 6 tjærepensler, tjærepøs, beggryde, begske, 4 piasavakoste, 2 levanger med stel, slibesten, almindeligt håndværktøj for tømmer, 2 kalfatrejern, 2 kalfatrehamre, hampeslanger i flere længder.
boatswain's stores.
[Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj]  Kilder