Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
båke
(-n, -r): Afmærkningskonstruktion, der er anbragt på fast grund, i land eller på undervandssokkel. Opbygning af træ, jern el. murværk med et karakteristisk kontur, der kan anvendes som stedsbestemmelsesmærke for forbisejlende skibe. Ofte anv. på ensformige kyster og grunde fx langs Jyllands vestkyst, eller hvor fyr ikke etableres fx i Grønland. Topbetegnelserne veksler således, at navigatøren kan tælle sig frem ved sammenligning mellem observerede båke og kortets signatur.
I ældre tid er ordet også anvendt om bøjer udlagt ved havneindløb og på banker ved indsejlinger. Havnemærke, båke.
beacon // fixed beacon // landmark.
dagmærke: day beacon.
bagbåke: rear beacon.
forbåke: front beacon.
[BOW1, BRE p.85, DHS, KortA, NP134-Klip, Röding, S&M, TuxSOS]
"Havnemerker og Baker."
[Röding]
E. Baker = båker.  Kilder