Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
båndgræs
(-set, -): »Det virkelige søgræs kan deles i tre slags, det grønne, det brune og det røde ... En af de almindeligste vækster er det grønne båndgræs, hvis tråde sjældent findes ret langt under vandlinien. Båndgræs kan blive meget langt og kan ses i vandet som et grønt tæppe langs hele skibssiden«.
Den i vand voksende plante med de meget lange blade benævnes nu som ålegræs. Se behandling af ordet i næste artikel.
eel grass // grass wrack.
Båndgræs betegnes i [DSDE] som en af to græsarter, der vokser på landjorden, nemlig Phalaris arundinacea og som ældre navn for slægten Phalaris. [D/E] ordbogen har under båndgræs oversættelsen ribbon grass // gardener's garter for arten Digraphis arundinacea, der ved kontrol i [PLA] er opført under Baldingera arundinacea og her er en underart, B. a. var. picta, der kaldes båndgræs og binavnene jomfruens strømpebånd og menneskegræs. Forveksling kan altså forekomme, hvorfor opmærksomhed ved brug af ordbogen bør iagttages.
[HIS1 p.5113]  Kilder