Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
båndtang
(-en, -): »... den, der for Dyrelivet aabenbart spiller den største Rolle i vore Farvande, er den saakaldte Bændeltang, ogsaa kaldet Baandtang, eller Græstang, Zoestera ...«.
Plantearten Zostera marina vokser i vanddybder på op til 10-15 meter. Ålegræs er flerårig med grenet jordstængel og græslignende blade med en bredde mindre end 10 mm og en længde op til 200 cm.
Der er, som citatet viser, brugt forskellige navne til arten jf. også den ovenstående artikel om båndgræs.
Således siger [SAL-XXIIIp.70] at Zostera ofte kaldes for bændeltang, men retteligt bør kaldes for ålegræs.
Autoriteten på området er [PLA p.838], der nævner mange navne for planten: langbændel, tangbændel, strimmeltang, tang, madrastang, strandtang, søhalm, strandgræs, bændelgræs, græs, havgræs, marehalm, ålegræs, græsræ, eve, tege, kledder og klydder.
Kusk Jensen nævner det i sin Sømandskab p.349 som »Søgræs (Sargassotang)«.
I [FOFl-1p.13ff] omtales tangens spor i litteratur, og bogen nævner bl.a. følgende navne: strandgræs (1594), bændel (1688), havgræs (1726), marehalm (1761), bindetang (1811), violinstrenge (fra Nordlangeland). Konklusionen må blive, at det i dag bedste navn er ålegræs.
eel grass // grass wrack.
[DNA3 p.63, OSA p.170]  Kilder