Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afstand
(-en, -e): 1.
Vejlængden mellem to punkter i planet.
distance.
[HAR]
hold rette afstand.
keep your distance.
[HAR]
hold passende afstand.
take care of your berth.
[HAR]
passende afstand fra land.
a good offing.
[HAR] Mellemrummet, arealet, mellem to punkter: space.
Afstand som en begrænsende faktor.
range: a limiting distance or a distance which has been measured directly.
[JON vol. 22 no.2 Apr.1969 p.267]

2.
Storcirkelafstand dss. sfærisk afstand er den korteste afstand mellem to punkter målt på kugleoverfladen = storcirkelbuen.
great circle distance.

3.
Vinkelafstand = apparente afstand = angulære afstand er vinklen mellem sigtelinjerne til de to punkter på himmelkuglen målt i en vinkelenhed i grader el. radianer.
angular distance measured in degrees or radians.
Observeret afstand rettes for indeksfejl og event. halvdiameter, hvorved fås den apparente afstand, der rettes for parallaksefejl og refraktion, hvorved fås den sande afstand.
apparent —> true distance.

4.
Kompaslinjeafstand. Dvs. vejlængden mellem to punkter målt langs kompaskursen, der forbinder punkterne, dss. loxodromisk afstand.
rhumb line distance.

5.
Længdeafstand mellem to meridianer = tidsafstand.
chronometric distance // meridian distance.

6.
Forskellige afstandsudtryk på eng.:
Den horisontale afstand fra et skibs bov til et udlagt anker.
hawse.
[HAR]
Afstanden mellem et træskibs spanter.
timber room. (-1900)
[HAR]
Afstanden mellem skibe.
standard interval.
[WOL]

-A. Forbindelser med verbum:
formindske afstand mellem skibe i formation.
close the line // close the column // close the distance.
forøge afstand mellem skibe i formation.
increase the distance // open the distance.
holde afstand.
keep distance.

-B. Forbindelser med præp:
i el. på en afstand af.
at a distance of.
med samme afstand.
at the same distance // equidistant.
tilstrækkelig afstand fra land.
offing.
[HAR]
—> kompaslinje for etymologi til rhumb.
—> distance, der ofte anv. syn. med afstand.
Afstand angives foruden i SI-enhederne også i —> kvartmil, kabellængde, ugesøs, sjækkel.
[BEF p.38, BOW2, ENK, GLOS, NAV1 p.82 + 86 + 137, NAV3 p.68, NAV4 p.44 + 88 + 94, SØV p.15, TAN3 p.48]  Kilder