Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Cahyt
(-ten, -ter): Gl. kahyt. Aflukke om bord for personbeboelse. Afskrmningen var i orlogssejlskibene af midlertidig karakter, der kunne nedtages, nr ndvendigt.
coach // couch.
verste Cahyt agterst i Orlogsskib. cabin // round house // coach.
Underste Cahyt. ward room.
Cahyt-Skriver. captain's clerk.
Cahyt-Dreng. cabin boy.
[Saint]  Kilder