Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afstandsfragt
(-en, -er): Forholdsmæssig ansat fragt for den udførte del af en rejse, når denne fx pga. søulykke er blevet afbrudt.
"Afstandsfragt er det Beløb, der bliver tilbage af den aftalte Fragt, naar Fradrag gøres efter Forholdet mellem Længden af den tilbagestaaende Rejse og Længden af den aftalte Rejse, saaledes at Hensyn tages ogsaa til Varigheden og til særlige Omkostninger ved saadanne Rejser. Afstandsfragten kan dog ikke overstige Godsets Værdi". [SOLOV p.38]
distance freight.
[HAN, ODSS1, SKbef]  Kilder