Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Caper, Capert
(-en, -er): Gl. for kaper 1740. Opbringe fjendens handelsfartøjer med tilladelse fra egen myndighed. En slags tilladt sørøveri i ufredstider. »... kand de Engelske Caperter med stor Magelighed gaae ud og hindre deres Fienders Seylatz ...«.
privateer // commerce raider // corsair.
Drive kaperforretning: privateering.
Caper. privateer.
Caper-Brev. letter of mark // letter of marque.
[HORD, Saint]  Kilder