Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Capitain
(-en, -er) Capitaine, Captain, Captein, Capteen: Gl. for kaptajn (1740), også Søe-Capitaine, Fribytter-Capitain, Skibs-Capitain. Øverste myndighed og enevældig leder af skibets verden.
captain.
Afledninger fx: Capitainlieutenant.
Kaptajn, der fører et handelsskib: master.
E. lat. caput = hoved; øverstbefalende.
[DMO, HAR, HORD, MEY, Saint]  Kilder