Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
capstan
(-en, -er): Gangspil. Spil med lodret tromle el. spilkop gerne opsat i sejlskibenes centerlinje. I sejlskibstiden blev capstanspillet drevet af menneskekraft, hvor mandskabet går rundt om spillet og presser på håndspager, der radielt er isat spilkoppens øverste rand. Håndspagerne kan yderst være forbundet med en line, der gjorde det muligt for flere hænder at få fat og hjælpe med trækkraft.
Senere er capstanens drivkraft damp eller el, og den kan være opsat fx agter i et eller flere eksemplarer eller hvor der er behov for trækkraft.
Spiltromlen er gerne påsat nogle lodrette lister, der gør det lettere at få en trosse til at holde rundt tromlen = større friktion. På moderne capstaner, der benyttes i forbindelse med ankrene, er der en særlig skive nederst, et kabelarhjul, hvori ankerkædens led passer og kan transporteres igennem, når ankeret hives eller fires.
capstan.
Spillets dele:
spiltromle. capstan barrel.
spilhovede el. -top. drum head.
spillets tap = spillets tromle. barrel.
[Röding]
håndspagehul. bar holes.
spilbomklampe. whelp.
gangspilspal. capstan pawl.
gangspilsspage. capstan bar.
gangspilsakse. capstan spindle.
spilring, kædetromle, kabelarhjul. sprocket wheel.
[8550 p.15f, ABC, OSS, PAS, SAMO p.4, SøensF, TMO, TUR, VerV2]
"Matrosen var alene på bakken og var ved at hive en trosse ind på en capstan."
"Skibet var udstyret med en gammel håndsvingsdrevet capstan. Matrosen betjente capstanens håndsving. Ved fundamentet på capstanen var der stoppaler, som skulle sikre mod tilbageløb."
[Fortøjningsulykker handelsskibe 1997-2006, SFS p.12 + 14]

Forsyning på nybygning
"To stk. 3 tons capstans med 12 HK motor ... arrangeres sammen med kontrollerne på hver side af agterste dækshus."
(1954) [10542 p.59]  Kilder