Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Cargaison
(-en, -er): Ladning. »... saavel Ostindiske som Europiske, alle passerende under det Navn af Westindiske Cargaisoner« (1740).
cargo.
[DMO, HORD, MEY]  Kilder