Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
carrack
(-en, -er) karrak, carracas (it) = urcas (usikker germ.): Sejlskibstype udbredt benyttet på Middelhavet fra 14. til 17. århundrede som både handelsskibe og krigsskibe. Det var tidens største skibstype og formodentligt den type, der videreudvikledes til fuldriggerne. Det kravelbyggede skrog var bygget med meget kraftig bak og agterkastel, der kunne række fra stormasten og til agerstævn.
Den oprindelige tremastede type var rigget med et stort råsejl på både fokkemast og stormast og fra 1500-1550 også med topsejl. Firemastede typer kendes. På mesanmasten havde typen latinersejl, hvilket også blev benyttet på en eventuel fjerde bonaventuramast. Sprydsejl var usædvanlige på de tidlige typer, men stagsejl som forsejl førtes.
Der er eksempel på en carrack i begyndelsen af 1500-tallet har medført 1200 soldater og 200 kanoner som ladning.
Carracktypen havde fra midten af 15. århundrede mange lighedspunkter med de spanske »naos« og de tyske »hulks«, men har ifølge [CHS3 p.182] hovedsageligt koggen som sit forbillede.
carrack.
E. Navnet findes fra før 1386 [Medieval Ships and Shipping, Hutchinson, 1994 p.42f]
[CHS3 p.182, DDV p.44, DUD, FMK, MM4/1992 p.421]  Kilder