Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Carte's raketapparat
Redningsraketapparat, der blev afprøvet i 1850'erne sammen med Manbys morterapparat og Dennetts raketapparat, og sidstnævnte blev det foretrukne apparat til anvendelse i det danske redningsvæsen. Typen er ikke nærmere beskrevet i kilden, der også nævner Manby og Dennett.
Carte's rocket apparatus.

George Manby, kasernemester i Yarmouth, havde fra han så kanonbriggen SNIPE forlise den 18/2 1807 forestillet sig, at man med en lineforbindelse mellem skib og land kunne redde menneskeliv. Han beskæftigede sig derefter med udviklingen af et lineudskydningsapparat, hvor linen blev trukket ud til skibet ved en krudtladning. I Manbys udstyr blev linen skudt ud med en kortløbet morter. Prøveskydninger fandt sted i 1807 og 1808. Ideen havde været berørt ca. 20 år tidligere, hvor den engelske løjtnant Bell fra Royal Artillery havde beskrevet og forsøgt sig med en morter om bord i skibet, hvorfra linen skulle skydes i land. Manbys udstyr blev af John Carey påstået et plagiat, da denne selv havde beskrevet det i 1803. Fra 1816 var en del af det af Manby udviklede udstyr i brug ved Englands Nordsøkyst.

Næsten samtidig med Manbys morteranlæg havde Henry Trengrouse udviklet et anlæg, hvor drivkraften kom fra en raket. Dette udstyr blev afprøvet ved Yarmouth i 1821. Trengrouses raketanlæg skulle skyde fra skib mod land. Det var samme metode som William Congreve, 1772-1871, havde udviklet og beskrevet i 1807, 1814 og 1839.

Englands myndigheder havde før dette købt anlæg af Manby, og udstyret havde reddet menneskeliv, men Trengrouses udstyr var det bedste: det var lettere transportabelt; det var altid til stede, da det var skibet, der medførte det, og raketten havde bedre bæreevne og retningsevne end morteren.

Tengrouse følte han fra officiel side blev lagt hindringer i vejen, og han blev tvunget til at give møde for en plagiatkomite, hvor William Congreve havde påstået plagiat og selv var dommer i sagen, men han var ærlig nok til at kongratulere Trengrouse med hans opfindelse som værende et selvstændigt arbejde. Dette fik dog ikke staten til at benytte Trengrouses opfindelse, men han fik i 1820 en guldmedalje fra det, der nu er Royal Society of Arts.

Congreves og Trengrouses raketudskydningssystem var også benyttet af John Dennet, 1790-1852, der i 1826 eller 1832 havde udviklet et udstyr. Dennett havde udviklet raketter til den engelske flåde under Napoleonskrigene og udnyttede nu sine færdigheder i menneskehedens tjeneste i stedet for. Der var lidt forskel i raketternes størrelse og beskaffenhed i de to anlæg. Dennetts var de kraftigste og med metalhylster og metalspids og kunne føre linen 250 meter ud.

Ved et forlis i 1834, hvor både Manbys og Dennetts udstyr blev anvendt, fejlede Manbys fire gange, mens Dennetts fik forbindelse med skibet ved første forsøg, og besætningen blev reddet.

I 1830'erne har så A. G. Carte, der var en flådeansat storeskeeper i Hull, udviklet et udstyr, som han ønsker afprøvet mod Dennetts. Sammenligningen sker i september 1842. Afprøvningen viser ikke den store forskel, men prøvebedømmeren mener dog, at hvis en redningsstation ikke allerede har et Dennetts anlæg, så bør stationen anskaffe et Carte-anlæg. Cartes anlæg benyttede enten en 6-punds raket eller en 12-punds raket, hvor Dennetts altid benyttede en 9-punds.

I 1800-tallet blev udstyret yderligere udviklet af flere personer. Oberst Boxer udviklede i 1865 et udstyr, hvor to raketter efter hinanden i samme rør blev anvendt og i forbindelse med line-redningssystemet blev der udviklet bøjer eller redningsstole, som kunne trækkes frem og tilbage mellem skib og kyst. På engelsk hedder standardredningsstolen breeches buoy og en tidlig model, der havde en poselignende underdel kaldtes for petticoat-breeches.

Blandt de første linekastningsapparater til brug i skibe, der fik en stor udbredelse, efterhånden som det i de fleste lande blev et krav til skibenes udrustning at medbringe linekastere, blev Schermulys. William Schermuly,1857-1929, havde udviklet sit første anlæg og begyndte sin produktion i 1897, men først omkring 1912 blev skibsrederne for alvor interesserede i at anskaffe anlæggene. Salget forblev dog ringe, og først efter Schermuly's pistol rocket apparatus var udviklet i 1920 kom der gang i salget. Fra 1929 var det lovpligtigt for engelske skibe at medbringe linekasterapparater.
[H&S55 p.128, MM 4/1997 p.434ff, SCH]  Kilder