Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afstandsmåler
(-en, -e): Dss. telemeter. Instrument, der kan beregne afstanden til et givet pkt. Mekaniske afstandsmålere fungerer som basislinje i en måletrekant, hvor genstanden udgør den tredje vinkelspids i trekanten. På basislinjen er der i enderne anbragt spejle el. prismer, det ene bevægeligt. Gennem sigteanordning - ofte med kikkertforstørrelse - kan de to reflekterede billeder af genstanden med en stilleskrue bringes til at dække el. berøre hinanden, og den beregnede afstand vises da på en til stilleskruen koblet skala.
I koincidensafstandsmålere danner de to spejlbilleder et sammenfaldende billede.
I invertafstandsmålere berører de to spejlbilleder hinanden omkring en symmetriakse.
range finder // telemeter.
Afstandsmåling kan også foretages med sekstant, radar, ekkolod eller sonar.
[FMK p.210 + 217, ODS]  Kilder