Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
CE-deklaration CE-certificering CE-godkendelse
(-en, -er): Godkendelsesmærkning af varer, der har sikkerhedsmæssig betydning. Mærkningen er et krav for tillaldelse til forhandling af varen inden for EU-området.
»Den nye EF-klassificering af rednings- og svømmeveste er anderledes end den til DVN-deklaration. Bl.a. tages der hensyn til sejlernes påklædning«. Klassifikationen deles op i veste for svømmere i beskyttet farvand, svømmere i kystnære farvand, svømmere og ikke-svømmere ved kyst- og havsejlads og veste til havsejlads og særligt hårde forhold.
CE-declaration.
[Sejlsport3/1993]
Afledt heraf er CE-godkendelse, der er en godkendelse, der giver ret til at varen anvendes på skibe. Varen mærkes med ratmærket.
»Kvaliteten af CE-godkendte produkter er derfor som udgangspunkt uforandret - udfra tesen om, at ingen vel forventer, at et Nominated Body vil underkende sin egen tidligere godkendelse.«.
For bådes vedkommende kan de godkendes inden for fire kategorier: A = oceangående fartøjer, B = fartøjer til havsejlads i ubeskyttede farvande, C = kystnær sejlads som fx er de danske indre farvande, D = fartøjer til fart på indre vandveje og søer.
[KSL, SØF43/03 p8]  Kilder