Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
celletank
(-en, -e): Gl. navn for bundtank i skibe, hvor der blev bygget vandttte aflukninger mellem bundstokke, skibssider, tanktop og langsgende sidekle. »... et Skib, hvis Bundparti var forsynet med vandballasttanke efter det System, som endnu brer hans navn. Disse Konstruktioner gik senere over til de saakaldte Celletanke, som nutildags anvendes ved Bygningen af alle middelstore og store Skibe«.
cell tank.
E. Navnet, der hentydes til, er skotten M'Intyre, (1852).
[GadsDMag1/1912 p.533]  Kilder