Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cementering
(-en, -er): "Derimod er de fleste Skibe cementerede i Bunden. Cementlaget er saa tykt, at det ved Skibets Midte naar op til i Højde med Spantevinklernes Overkant eller til Vandløbshullernes Underkant og aftager ud mod Kimingen.
I For- og Agterskarpen fyldes helt op med Cement til Bundstokkenes Overkant, og i det hele taget overalt, hvor det er umuligt at komme til at rense og male, fordi Pladsen ikke tillader det, lægges et tykt lag Cement... For at spare Vægt blandes Cementen ofte med Kokes, Kork, Pimpsten e.l. lette Stoffer."
cementation.
[VED p.19]
"Rendestenene i lasterne cementeres med god Portland cement og sand i blanding 1 del cement og 3 dele sand. Cementen lægges, så den dækker alle ujævnheder og danner et godt vandafløb."
(1954) [10542 p.90]  Kilder