Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
A-B skyts
(-et, -) (gl.): Antiballonskyts, luftvrnsskyts.
Ovenpaa Drejetaarnene er opstillet det saakaldte A-B Skyts (Antiballonskyts)
[TOP]
anti balloon guns.
[TOP p.11]  Kilder