Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cementvask
(-en, -e): Overstrygning af en drikkevandstank indre overflade med en tynd cementblanding for at forhindre drikkevandet i at tage smag af jernpladerne.
cement washing // whitewash // whitewash with cement.
[DAH381, TMO]
"I Ferskvandstanke og Ballasttanke, i lse Vandkasser og i fugtige Rum, der er daarligt ventilerede , anvendes meget den saakaldte Cementvask, dvs. Paastrygning 2-3 Gange med Pensel af en tyndflydende Blanding af Cement og Vand. Det er af stor Vigtighed, at Pladerne er rene og fri for Rust inden Cementen anbringes."
[VED p.20]  Kilder