Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
centrum
(centret, centre): Midtpunkt. centre.
deplacementscentrum: centeret for den af skroget fortrængte vandmængde.
centre of displacement.
gravitetscentret: centrum for skibet tyngdepunkt.
centre of gravity.
metacentrum: centret for skibet sideværts bevægelse. Punktet flytter sig med krængningens størrelse og findes ved at forlænge opdriftslodlinen til den krydser diametralplanet. I skæringspunktet vil metacentret befinde sig.
metacentre.
[DMO]
Se også nogle sammensætninger og afledning under center-.
elektronisk centrum: electronic centre.
[NAV4 p.78]
udvidet centrum: expanded centre.
[NAV4 p.94]  Kilder