Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
certifikat
(-et, -er): 1.
Dokument, der med en myndigheds attestation beviser gyldigheden eller værdien af fx en bestået prøve eller udført handling som rottebekæmpelse, fribordscertifikat, nationalitetscertifikat, MARPOL-certifikat osv.
certificate.
Kassere et certifikat. suspend a certificate.
Påtegne et certifikat. endorse a certificate.

2.
I ældre lit. om styrmandens sønæringsbevis (1802).
[NAV2 p.15, ODS, WOL]  Kilder