Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
chalup
(-pen, -per) chaluppe, chaloupe, skaluppe, slup med flere stavemåder:
Rofartøj af mellemstørrelse. Den er større end joller og mindre end barkasser og travailler. Fremdrives med 8-14 roere og benævnes efter antal årer.
Ofte til brug for persontransport af officerer i orlogsskibe.
»Et lidet tomastet Rofartøi. Det fører Storseil, Fok, Klyver der staaer paa en Udlægger, og undertiden et papagøieseil, der staaer langs Papagøiemasten, hvis Plads er agter i Hækken.« [SCHN]

»I dag bruges betegnelsen også om en let motorbåd til personbefordring.«

"Til Patrouillering, til Befordring af Officierer m.m. anvendes mindre, lettere byggede Fartøier, Chaloupper, af 26, 23 og 20 Fods Længde, som ere armerede med en Haubitz i Beslag i Stævnen."
[LUS p.92]

I sidste del af 1800-tallet blev der også bygget dampchalupper.

ships-boat // barge // chaloupe // long-boat // launch.

Travallie Chalup. Det største fartøj - efter barkassen - var travaillechaluppen, der var omkring 30 fod lang og 9 fod 3" bred. Den kunne have stormast, fokkemast og papegøjemast, men oftest kun to master, og der kunne førs råsejl eller sprydsejl, klyver og sommetider papegøjesejl.
Det var en stærk chalup til arbejdsbrug, skibstjeneste, dvs. transport af stores, udstyr m.m. mellem land og skib.
[DMO, FUN]
Engelsk overs. ihh. [KOF]: cutter boat // yawl.
Iflg. [Saint]: long boat.

Den noget mindre chefschalup, som kaptajnen benyttede til landgangstransport, var 23 til 26 fod lang og mellem 8 fod 10" og 7 fod 11" bred.
the barge.
Dobbelt chalup. 17. og 18. årh. en chaloup større end de sædvanlige og halvdækket eller heldækket:
double chaloupe // chaloupe pontée.
E. holl. slup = sloep via fr. chaloupe.
[AAk-Z, DMO, FOLK, FUN, HAR, HORD, KOF, MarK12-5, ODS, Saint, SAL, SCHN, S&M, Tuxen]  Kilder