Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
chebeck
(-en, -er) schebek, schierbek, xebeque: 1.
Tomastet el. tremastet fartøjstype på Middelhavet. Høje stævne. Typen er meget lig feluccaen, men har foruden dennes latinersejl også råsejl.
»Takkelagen er enten Polakker eller Lugger«.
»et Slags Fartøyer med tre Master og Raae Seyl der bruges meget i den Midlandske Søe«.
Et langt og smalt, skarpt middelhavsfartøj med tre master, hvoraf den forreste er foroverhældende, latinerrigget. Mesanmasten har en ganske kort mærsestang.
[Röding]
"Chebekker har ogsaa været optagne i den danske Flaade. Under Algiertoget, 1770-1771, besluttedes det, at man skulde i Toulon anskaffe 6 Chebekker som Krydsere; men, da Freden imidlertid blev sluttet efter Hofrevolutionen 1772, modtog man kun een, LINDORMEN, armeret med 22 Stkr. 6-pundige Kanoner."
[JORD p.50]
chebec // shebeck // xebec // xebech // xebex // xebeck.
Sidstnævnte den engelske normalform i dag.

2.
Orlogsfartøj og kaperfartøj opererende i danske farvande (1750-1800).
xebec.
E. ukendt. Eng. kilder formoder fra et fiskefartøjsnavn.
[DMO, DSF p.158, FMK p.127, HAR, MarK12, ODSS2, OED, Saint, Tuxen]  Kilder