Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
chillfaktor
(-en, -er): Udtryk for den kuldefølelse, som kroppen oplever ved kombination af temperaturen og vindhastigheden. Chillfaktoren udtrykkes i et skema, hvor der fx for hver femte grad er opgjort den kuldefølelse, som kropen har ved en bestemt temperatur ved forskellige vindhastigheder.
Fx vil en temperatur på minus 10° og vindstyrke 4 give en chillfaktor på minus 24, hvilket betyder, at er temperaturen minus 10 og vindstyrken 4, så svarer det til en kuldepåvirkning, som var temperaturen ved vindstille på minus 24°.
chill factor.
E. for engelske måleenheder findes en anden definition, hvor summen af temperaturen under 0° Fahrenheit og vindhastigheden i miles per time giver tallet for vindchill.
[NauMny p.106, VÆG-2 p.49]  Kilder