Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cirkel-line
(-n, -r): Svært tov, der er ført fra en øjebolt ved stævnen gennem rorstammen og ind på modsatte side af stævnen til en tilsvarende øjebolt. Herved fås en sikkerhed for ikke at tabe roret, såfremt dette skulle springe op af sine rortappe fx ved en grundstødning.
rudder stopper // rudder rope.
[HAR]
Afledt heraf: cirkellinebolte.
E. brugen er formodentligt ved at gå af brug omkring 1850, idet [FUN] tilføjer, at cirkelliner nu er ved at blive erstattet af rorlåse.
[FUN, HAR, KOF, Saint]
Cirkelline: En strop, der fører ud af hennegattet og langs rorstammen, hvor det er ført gennem et hul i rorstammen og derfra farer til skibets agterstævn eller spejl, hvor stroppens anden ende er fastgjort i en ringbolt. Formålet er at sikre roret i tilfælde af, at det hopper af rorhængslet.
strap of the rudder.
[Röding]  Kilder