Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
absolut
(adj.): Fuldstændig, ubetinget, anvendelse fx ved angivelse af fugtighed, størrelse, temperatur.
absolute.
absolut temperatur: temperatur udtrykt i Kelvinskalaen, hvis enhed er af samme størrelse som en Celsiusgrad, og hvis nulpunkt er den lavest opnåelige temperatur på minus 273,15° C.
Før 1967 kaldtes enheden for Kelvingrader, i dag kun for Kelvin.
E: Lat. vb absolvere - pp.: absolutus = løse fra. Kelvin opkaldt efter englænderen Lord Kelvin (1824-1907).
[CST, MET, SCI]  Kilder