Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Clausens kontroldybdemåler
(-en, -e): Princippet i dybdemåleren er Marriottes lov om luftens rumfang er omvendt proportionalt med dens tryk.
Dybdemåleren består af to u-formede glasrør, hvis åbne gren kaldes tilløbsrøret, og hvis anden gren ender nederst i en hane, der tillader at vandet lukkes ud. Rørene sænkes i en holder lodret ned på dybden med u-bøjningen opad. Efterhånden som vandtrykket stiger i tilløbsrørene vil luften blive sammenpresset, og vandet vil på ca. 10 m dybde begynde at løbe over u-bøjningen og ned i målerøret, der er inddelt med skalaer for dybde. Når dybdemåleren er taget op, kan man aflæse vandsøjlerne i de to målerrør og sammenligne vanddybden. Tilløbsrørenes diametre er henholdsvis 6 og 9 mm, mens målerørenes diametre er ens, 7 mm.
Når apparatet kaldes for kontroldybdemåler skyldes det, at blev markedsført i en udgave med to stk. målere sat i samme hylster, således at en måling kunne kontrolleres på begge aflæsningsrør. Søværnets anvendte denne model omkring 1900-tallets begyndelse.
Clausen's control depth sounder.
[NAV5 p.7y, TOP p.76 + 79, KONOW p.335]  Kilder