Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
coak
(eng. sb.): Engelsk navn for den dyvel, der kan anvendes ved forbindelse mellem to tømmerstykker, der laskes sammen.
» ... og langskibs Spantebolte, der gaar gennem Coaksene.«.
coak. [SØM22 p.27 + 267]
Om spantetømmerets forbindelser: "De enkelte Tømmere i hvert Lag støde med Enderne mod hianden, og Stødene i de 2 Lag forløbe hinanden. Lagene samles ved Coaks, og disse benyttes ogsaa i Stødene samt til Forbindelsen mellem Kjøl og Spant. Tillige forenes Lagene ved Spantebolte, der gaae igjennem Coaksene."
[LUS p.50]  Kilder