Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cockpit
(-tet, -ter) kockpit: 1.
Åbent ofte nedsænket del af agterdækket, hvorfra lystfartøjer styres og manøvreres.
cockpit = well on a yacht.
[OSS]

2.
Lukket rum på orlogsskibes banjerdæk til ophold for yngre officerer og som fx lazaret. Det var til cockpittet, at Horatio Nelson blev bragt dødeligt såret i slaget ved Trafalgar i oktober 1805.
Blanckleys ordbog (1755) skriver: »a Cock-pit is a Plat-form on the Orlop Abaft, where the Steward Room, Purser and Chirurgeon's Cabbins are built«.
[Falconer], fra 1769, har både et for og et agter cockpit.
Område på banjerne, hvor skibslægerne behandler de tilskadekomne under et søslag.
cockpit. [Röding]

Originally this term applied to a compartment below the gun deck of men of war, devoted during battle to the surgeons and his assistants. It now applies to small boats and refers to an uncovered, sunken place or pit for the accommodation of persons. [SOT p.68]
E. opr. et indelukke for hanekamp.
[ODSS2, OED, SKL]
 Kilder