Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Compas
(-set, -ser): Gl. for kompas (1740).
»Italienerne sige at Flavio Gioia forfrdigede 1302 det frste Compas. De franske tilskrive deres nation den re ... En Lilie er Frankrigs Vaaben, som sttes udi Compassen for at betegne Norden« (1750).
[DMO] ca. 1840 angiver samme oprindelse, samt at inddelingen var i 8 Streger.
compass.
Azimuthcompas: azimuth-compass.
Baadscompas: boat-compass.
Peilcompas: degree-compass.
Sladdercompas: hanging-compass.
Styrecompas: steering-compas.

Kompassets dele
Compasaxerne = kompasset tappe: compass axe.
Compassets couleurte Glas: smoked glass of the compass.
Compasdup: compass cap.
Compassets Inderkasse: compass inner-box.
Compassets Index med Traaden: index of the compass.
Compasnaal: compass needle.
Compaspeilstol: pedestal of the compass.
Compasringen: compass gimbale.
Compasrose: compass card // compass flie.
Compasstreg: point.
   Hovedstregerne: cardinal points.
   Compasstregerne i Kaartet: rhombe-lines.
Compassets Styrestreger: lubber point // cat gut line.
Compassets Yderkasse: compass outer-box.
[DMO, HAR, HORD, MOL]  Kilder