Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Condemnere
(vb): Gl. kondemnere. Fastslå et skibs uanvendelighed og opgivelse; gerne med udbetaling af forsikringspræmie for øje. Kondemnering.
total loss.
E. lat. condemno = jeg fordømmer.
[DMO, MEY]  Kilder