Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Connossement
(-et, -er): Gl. konnossement, connaissement. Dokument underskrevet af skibsføreren som bevis for modtaget ladning og aftale om transport til bestemmelsestedet. Konnossementer er ihændehaverpapirer, og præsenteres skibsføreren for et gyldigt konnossement, skal ladningen overlades konnossementsindehaveren.
bill of lading // B/L.
[DMO, Saint, SAL, SCHN]  Kilder