Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
consol
Radionavigationssystem. Langdistanceradionavigationssystem, der kan modtages på almindelige radiomodtagere. Udsendelsen består af 60 prikker og streger, der udsendes i løbet af 60 sekunder, og hvor mængden af hhv. streger og prikker veksler, således at retningen til senderstationen kan udledes ved at tælle antallet af enten prikker eller streger. I et søkort, der er overlagt med gradnet med centrum i udsendelsesstationen, kan man derfor aflæse retningen til fyret med fx sit prikantal. Rækkevidde ca. 1000 sm. Anvendte frekvenser var mellem 250 og 350 kHz. Cirkelbuens 360° var opdelt i 15° sektioner. Inden for hver sektion vekslede antallet af prikker og streger fra 0-60 og 60-0, hvorefter udsendelsen gentog sig selv i næste retningsbestemte sektor på 15°.

"Consolsystemet arbejder efter det princip, at et retningssendende radiofyr i et antal sektorer udsender en række prikker, og i de mellemliggende sektorer udsendes samtidig en række streger. I løbet af en signalperiode på 30 sekunder udsendes der i priksektorerne 60 prikker og i stregsektorerne 60 streger. I løbet af disse 30 sekunder drejer hele systemet således, at priksektorerne ved periodens slutning ligger, hvor der ved periodens begyndelse var stregsektorer, og stregsektorerne ved periodens afslutning ligger der, hvor der ved periodens begyndelse var priksektorer."
[BRE p. 125]

consol.
E. lat. consolidare = underbygge, befæste.
Grundig artikel i Dansk Skibsførerforenings Medlemsblad 1950, nr. 6, juni, side 109ff.
Ligeledes i Medlemsblad for Dansk Styrmandsforening, 1950 side 105ff og side 136ff.
[ALR2 p.319/1998, BOW2, D/Et, JM, OSS]
Udsendelsen fra consolstationerne ophørte omkring 1980 - 1985, men iflg. Admiralty List of Radio Signals vol. 2 p.319 i 1998 var der stadig stationer, der sendte efter systemet til brug for flytrafikken. Den sidste station sendte fra Stavanger, og den blev nedlagt 1991.
[JM]  Kilder