Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
container
(-en, -e): Beholder i form af firkantet kasse med standardmål på 20 el. 40 fods lgd. x 8 fods br. x 8 fods hjd., og hvori ladning placeres af afsenderen, inden containeren leveres til havneterminalen. Containeren, der kan genanvendes til transport af varer, transporteres uåbnet frem til modtagerdestinationen og modtageren.
Containerskibes kapacitet udtrykkes i TEU = twenty foot equivalent unit
container.
Containere opdeles i forsk. typer efter konstruktion og udstyr:
Halv højde container - half height container.
Kølecontainer - reefer container.
Tankcontainer - tank container.
bin container.
bulk container.
Sammenklappelig container uden top. collapsible freight container.
flat rack container.
high cube container.
open top container.
wide body container.
Containerstandarderne er tilpasset både skib, bane og vejtransportenheder.
DFDS benyttede tidligt egne standardiserede containere: "Danmarks første containerskibe var søstrene AXELHUS og RIBERHUS fra 1950, som foruden palletiseret gods m.v. dog kun transporterede de kendte blå E, Eh(alv) og Ek(vart) DFDS-containere, så vi skal helt hen til 2. maj 1966, hvor Sea-Land for første gang anløb Bremen med FAIRLAND med en kapacitet på 255 stk. 35' containere, som værende tidspunktet for containernes indtog i Europa."
Ovenstående er en forsimplet historie om containerens indtog. Se H&S Årbog 2007 for mere indgående information.

"Bortset fra skibe og havne er de millionvis af containere, som transporterer det meste af det generelle gods rundt i verden, et sandt sikkerhedsmæssigt mareridt. De ensartede stålbokse er det 21. århundredes potentielle Trojanske Heste - skabt til skjulte transporter for terrorister og smuglere ". [SØF 3/2005 p.7 sp.1]
I samme artikel er vendingen " generelle gods " brugt flere gange. Artiklen er formodentligt oversat fra engelsk, hvor general cargo betyder stykgods.

"Havnens containerkraner kan løfte 70 tons, og det er mere end rigeligt. En fyldt 20-fods container vejer ca. 22 ton, og kapaciteten på en 40-fods container er cirka den samme.
Containeren vejer selvfølgelig noget i sig selv, og reefercontainere vejer mere end andre, fordi de også skal kunne køle. Men hvis containeren bliver dobbelt så stor, kan den ikke holde til at man fylder dobbelt så meget i den."
[Havne & Skibsfart nr. 6-7, 2010 p.23]
[ABC, D/Et, FtSF1994, Motorship FEB/1992, ODSS2, SKT88 p.286f, SØF 10/2004 p.14 sp.4, TL]
Containerstuvning
"... i forbindelse med, at LR [Lloyd's Register] indfører nye regler for containeres anbringelse og fastgørelse på skibene... X peger på, at de nye regler vil
- reducere risikoen for at containere går over bord,
- reducere risikoen for ulykker for stevedorer og mandskab under container lashing,
- effektivisere lashingteknikken for de nye og meget større containerskibe,
- øge potentialet for innovative og fleksible lashing-metoder og arrangementer,
- øge fleksibiliteten mht. tilladt vægt af containere i bestemte konfigurationer."
[SØF 2010 nr.30-31 p.14 sp.1]
 Kilder