Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afsvovlingsanlæg
(-et, -): Anlæg, der kan fjerne svovl fra olier, inde de bruges til forbrænding og derved forurener luften.
»... olieselksabernes villighed til at investere meget store beløb i afsvovlningsanlæg ...«
de-sulphuration plant.
[SØF7/2002 p.10 sp.4]  Kilder