Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afsøge
(vb): Undersøge et område el. et skibs ladning.
search.
afsøgt område, fx for miner:
swept area.  Kilder