Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Cordeel, Cordel
(-en, -er): Gl. kordel. Enkelt snoet part af rebmateriale, der indgår som del af et tov.
strand.
[MEY, Saint]

"Cordelen [fokkeråens] skiæres Cordels-viis, og ikke Gie-viis, det er: Parterne skiæres lige frem og Skiæringen begyndes i Blokkens Side-Skiver.
Skiæringen skeer fra Tværbielken, som staaer imellem begge Cordels-Knægtene, dernæst igiennem Cordels-Blokken, og fremdeles saaledes, at Løberen bliver Agter ud, og Bugten af begge Cordeler under Skiverne i Tværbielken.
Parterne farer fra Nokken til Rakken, og fasthgiort paa den yderste Part af Dreye-Rebet, med Rundslag og Halvsteeg, samt Bændsel paa Enden. Rierne nayes sammen oven over Raaen." [Gynt p.106]  Kilder