Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
core port
(eng.): Primær havn i en region. Primærhavnene er trafikknudepunkterne med mange linjeforbindelser, der forbinder havnen med de øvrige primærhavne i regionen.
"Transportdelen af Connecting Europe består af en række centrale korridorer med vigtige knudepunkter, der binder Europa sammen, og CMP i både København og Malmö er udset til at være Core Ports i dette netværk".
core port.
[CMP News No. 1, 2012, p.9]  Kilder