Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Corinthian
"En engelsk Benvnelse i Sejlsporten, svarende til Amatr. For et halvt Aarhundrede siden betegnedes hermed Sportens Beskyttere blandt det hjere Aristokrati."
Corinthian.
[ILI p. 361]  Kilder