Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Cours
(-en, -er): Gl. kurs. Retningen af skibets diametralplan i forhold til en bestemt referenceretning, fx retvisende nord.
course.
Afledt heraf fx:
Kobbel-Cours: sammenlgningen af udsejlede kurser og distancer til udregning af bestik per vagt.

Afvigelse fra Coursen. a deviation from the right course. [Rding]
Generale Cours = General-Cours: den resulterende kurs efter koblingen er foretaget. direct-course.
Beholden Cours. course corrected by the lee way.
Beholden Cours. the point the ship really sails upon. [Rding]
Forbedrede Cours. true course. [Rding]
Generalcours. compound-course // direct course. [Rding]
General misvisende Cours er medium af Kobbel Cours.
General-Retvisendecours. true course.
Gissede Cours. cours found by dead reckoning. [Rding]
Holde Coursen. stand upon the course. [Rding]
Kobbelcours = Kobbel Cours. Dvs. de forskellige kurser som et sejlskib har sejlet p et givet tidsrum, fx en vagt. Nr vagten er ovre sammensttes de enkelte kurser med den p hver udsejlede distance (eller tid) og den resulterende kurs udregnes. Denne kaldtes s for generalkursen.
traverse-course // compound course. [Rding]
Mellem Cours. rhumb course // course after a rhumb-line. [Rding]
Misvisende Cours. course of the compass.
Retvisende Cours = Rette Cours. course corrected by the variation.
Stille Coursen. shape the course. [Rding]
Stille sin Cours mod .... stand on the course to ...true cours. [Rding]
Styrede Cours. steered course.
Give Coursen. shape the course.
Masquere sin Cours. alter the course.
Styre Coursen. steer the course.
Stte Cours til et Sted er at styre hen til et Sted.
[DMO, HAR, Rding, Saint, SCHN]  Kilder