Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cursor-kvadrant
(-en, -er): Navigationsinstrument bestående af en kvart cirkelbue udført i et stykke plant metal. På buens periferi er indgraveret grader, og inden for gradskalen er der en forskydelige koncentriske plade graveret med årets datoer i en sådan målestok, at inddelingerne harmonerer med solens deklinationsgrader til de forskelliget tidspunkter.

I centrum er fastgjort en lodsnor. Man sigter langs pladens ene radialkant mod solen i meridianen og holder lodsnoren fast mod pladen. Derefter forskydes pladen, så forårsjævndøgnspunktet er lige under snoren. Ved nu at aflæse limbeskalen ud for den aktuelle dato fås komplementet til bredden, der ved blive subtraheret fra 90° giver observeret bredde.

Instrumentet kan også anvendes uden forskydelig skala, og der er flere typer med forskellige indgraverede skalaer for både sol, måne og stjerner, med bevægelig dyrekreds ring på bagsiden osv. På engelsk betegnes de som
Gunter quadrant eller bare som quadrant.
E. Instrumentet menes at være opfundet af Hipparchos ca. 150 f.Kr. Den nævnte Gunter er englænderen Edmund Gunter, * 1581, men de har været i brug i Vesteuropa fra før 1450.
[9479 p.33, AON p.358, GEOM p.73, H&S43 p.46]  Kilder