Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cushion effect
(eng.): Cushion-effekten forekommer, når to skibe sejler tæt på hinanden og på parallelle el. næsten parallelle kurser, hvorved det ene skibs hæk- og bovbølgesystem vil presse det andet skib væk - sædvanligvis kun med den ene ende ad gangen - med deraf følgende kursændring og event. fare for sammenstød.
cushion effect.
[SKT81 p.471-474]  Kilder