Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cutline
"Et lille Dræg, der foruden Drægtovet maa være forsynet med en i Dræggets Grebe fastgjort stærk, men tynd ' Cutline ', der med tilstrækkeligt Slæk joldes fast om Bord, udkastes fra Fartøjet, saaledes op mod Strømmen, at denne fører Drægget ned over Kablet og fisker dette...
Dræggets ' Cutline ' hales tot og fastgøres om Bord; ved derefter pludselig at slække Drægtovet af om Bord, "cuttes" Drægget - det svipper rundt - og Kablet slipper fri af Dræggets Grene og gaar til Bunds."
Anvisning til frigørelse af anker, der har fisket et undersøisk kabel.
cut line.
[BOG407 p.12]  Kilder