Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cutter
(eng.): Fartøjstyper. Benævnelsen har været knyttet til flere fartøjstyper. På nudansk knyttet til ordet kutter, der fortrinsvis benyttes om fiskekuttere. I ældre sejlskibsdage var kuttere bl.a. en tomastet båd med næsten lodret stævn, lige køl, kravelbygget, overdækket med lukaf for, eventuel dam eller last i midten og kahyt agter.
Sejlføring på begge master med gaffelsejl, gaffeltopsejl og to - 3 forsejl.
Kutternavnet er også brugt om fartøjer rigget som ketch med råsejl.
I engelske orlogsskibe var cutter skibets båd for 8-14 tomandsårer eller sprydsejlsførende, fartøjslængde fra 5 til 10 meter.
cutter.
[AAK-Z, DSF p.183]  Kilder