Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cyklon
(-en, -er): 1.
Orkaner. Tropiske hvirvelvind. Kraftige storme med vinde cirklende omkring et lavtrykscenter, særligt tropiske storme, og især anvendt om de, der forekommer i Det indiske Ocean = Bengalske Havbugt og Arabiske Hav.
cyclone; tropical revolving stor.

2.
Vandrende lavtryk med frontdannelse, der forekommer i vestenvindsbælterne.
cyclone.
Dette udtryk frarådes i dag af meteorologer, der for vestenvindsbæltelavtryk anbefaler udtrykket depression eller low.
E. fra lat. cyclus - gr. kyklos = ring som et hjul. Navnet først brugt om atmosfæriske forhold af H. Piddington i 1848.
[DORD, FOLK, NauM p.38 + 93, ODSS2, OED, OO p.25]  Kilder