Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
cylinderkoefficient
(-en , -er): Phi eller Cp er forholdet mellem deplacementets rumfang og rumfanget af en cylinder, der tangerer middelspantet, og hvis længde er Lpp.
prismatic coefficient.
Lodret cylinderkoefficient: Psi el. Co er forholdet mellem deplacementets rumfang og rumfanget af en cylinder, der tangerer konstruktionsvandlinien og har højden d = middeldybgangen.
vertical prismatic coefficient. [SKT81 p.82]  Kilder