Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
D
D: 1.
Deviationskoefficient. D.
[NAV2ny p.55]

2.
Signalflag D som DELTA: Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
Keep clear of me - I am manoeuvring with difficulty.
Flaget er gult vandret delt med blåt midterbånd.
Bogstaveret benyttes delta for D.
Morsekoden er streg prik prik.
[S&M]

3.
Dybden målt på den halve skibslængde fra oversiden af dækket i borde til ydersiden af klædningen ved kølen. Åbne fartøjer måles fra essingens overside til ydersiden af yderklædningen ved kølen.
[DS89 p.910]  Kilder