Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dag
(-en, -e): 1.
Det tidsrum, hvor Solen står over horisonten eller tiden mellem solopgang og solnedgang. Det modsatte af nat. Det er ikke let at sætte tidspunktet i relation til observatøren, idet Solen ses, indtil den kommer under kimingen, og dette tidspunkt afhænger både af refraktion, kimingdaling og øjehøjde.
day.
[ASAL, MOL, NAV1 p.146, ODS]

2.
Døgn = middelsoldøgn på 24 timer begyndende ved midnat.
day.
Det til søs anvendte døgn kaldes et etmål. Det begynder klokken 12 middag.
nautical day.
I den klassisk græske inddeling skiftede dagene ved solnedgang, så et døgn begyndte med hele natten og sluttede med hele dagen.

3.
Om nutiden.
today // usual. Oversættelserne afhænger af konteksten.

Udtryk med dag:
dagene længes.
the days are getting longer.
dagene længes og vinteren strenges.
as the days grow longer the cold grows stronger.
dagen hælder dvs. det går mod aften, solnedgangen er forestående.
[MOL]
dagens lys.
the light of the day.
ved højlys dag.
in broad daylight.
vore dages skibe: contemporary ships // ships at present // the ships of today // the ships of the day.

astronomisk dag. Stjernedag. Tiden, Jorden bruger til et omløb i forhold til stjernehimlen. Den astronomiske dag var anv. af astronomer op til 1927.
"Døgnet havde sin begyndelse klokken 12 middag, men den borgerlige tidsregning var midt i mandagens forløb, da sluttede det nautiske etmål mandagen, og samtidig så begyndte det astronomiske dag mandagen på dette tidspunkt."
astronomical day.
borgerlig dag. Tiden fra midnat til midnat.
civil day.
kalenderdag. Tiden fra midnat til midnat inkl. eventuelle tidszonetilpasninger.
calendar day.
middelsoldag
Tiden fra middelsolen passerer meridianen under polen, til den igen gør det. Middelsolen er en tænkt sol, der bevæger sig med jævn hastighed, så ure kan indstilles derefter. I løbet af et år er afvigelserne fra den sande Sol maksimalt 16 minutter, se tidsækvation.
mean solar day.

Månedag
1. Tiden for en rotation af Månen omkring Jorden.
lunar day.
2. Tiden, som Månen bruger til et kredsløb om Solen, ca. 29 dage.
lunar day.
naturlige dag. Dss. en soldag eller et døgn.
natural day. Det modsatte er en artificial day, nemlig den tid, Solen er over horisonten.
sand dag. -.
[SCH]
skuddag. Dag, der indsættes i kalenderen for at den skal følge årstiderne. Se under kronologi.
intercalary day.

Soldag. Tiden mellem to på hinanden følgende passager af Solen i meridianen. Da Solens bevægelse gennem tid ikke er konstant, er enheden uegnet til at styre ure - se middelsoldag.
solar day // apparent solar day.
stjernedag. Tiden mellem to på hinanden følgende passager af Ariespunktet i meridianen. Definitionen bruges ofte, men er ikke helt nøjagtig, da Ariespunktet har en egenbevægelse på ca. 3 sekunder per år. En bedre definition fås ved at sætte døgnreferencen til en fiksstjerne.
sidereal day.

Tycho Brahes dag.
unlucky day.
E. dag / day: fra ON og germ. dagr / dogor m.fl. former samt lat. dies.
[AMN, BOW1+2, D/E, EB, GLOS, NAV8, OCY, ODE, ODS, SAL]

4.
Tamp eller tovende, som profossen benytter til afstraffelse. Forbryderen bliver sædvanligvis bundet til en kanon med daggen.
a rope's end for punishment.
[Röding]  Kilder